Mine bøger

DET VILDE ÆBLETRÆ
Et digtudvalg
ISBN 87-88293-11-4


Birthe Arnbak og Helge V. Qvistorff – begge forfattere med tilknytning til Skov og natur er gået sammen om udgivelsen af dette udvalg af Birthe Arnbaks digte fra årene 1955-1991. Udvalget har fået samme titel som digtsamlingen fra 1957

»Det vilde æbletræ«, hvorom Kai Friis Møller i sin anmeldelse i Politiken bl.a. skrev: »- men alligevel ligger vistnok Birthe Arnbaks største lyriske aktiv i hendes sjældne evne til at udtrykke sin inderste sjæl gennem et billede af naturen».

– Det lille forblæste æbletræ i skovbrynet ved sig ophøjet gennem ydmygelsen og døjer med smuk anstand sin ubodelige kummer! Man mindes uvilkårligt denne verslinie af en stor afdød digter:  »Jeg synes, Træerne er Adelsmænd…«.