Mine bøger

HIMMERLANDSKE RIDS
ISBN 87-982982-1-6

I anledning af 100-året forstiftelsen af Gensidig Brandkasse »Vesthimmerland« i 1988 udgav Forsikringsselskabet HIMMERLAND denne bog.

I bogens forord skriver adm. direktør Ole Færch bl. a.: Jeg ved, at bogen indeholder mange timers interessant læsning, og det er mit ønske, at bogen kan bibringe læseren glæden ved at stifte nærmere bekendtskab med den del af Danmark, der har stået vort hjerte nærmest ide første 100 år.

Lindenborg Å har skabt Himmerlands prægtigste ådal – en ådal, der mestendels kun er kendt af den ensomme vandringsmand, men som af samme grund gemmer på natur, der endnu er uberørt. Den rummer naturoplevelser og historiske oplevelser, der både er betagende, usædvanlige og spændende.

Lindenborg ådal er et »naturens overflødighedshorn« med dens kilder, dens vandmøller, dens seværdigheder og ikke mindst – dens skønhed.